Детско Здраве

Полезни съвети и статии за детското здраве

ЗдравеПолезноСъвети

Обучението по първа помощ дава ключови житейски умения на децата

Инциденти могат да се случат навсякъде и по всяко време, независимо, че съвременният живот не е свързан с особено много и големи рискове.  В много житейски ситуации, обаче, знанията и най-вече практическите умения за оказване на първа помощ, могат да се окажат решаващи. А такива умения се изграждат постепенно и трябва да се опресняват сравнително редовно, за да бъдат действително ефективни при нужда. Затова, дори в днешното цивилизовано общество, уменията за оказване на първа помощ са ключови житейски умения, които децата трябва да усвоят още в ранна възраст и да поддържат през целия си живот. Освен това, обучението по първа помощ развива личностни качества, като съпричастност, отговорност и увереност, както и концентрация, сръчност и бързина и изгражда навици за безопасно и бдително поведение.

Водени от тази идея и влагайки дългогодишния си опит, инструкторите на Училище по първа помощ на FirstAidbg.com създадоха авторска програма за обучение на деца. Обучението в програмата се състои от няколко независими занимания, всяко по 3 часа, като децата могат да посетят едно, повече или всички, в зависимост от времето и възможностите си. Групите се състоят от не повече от 12 деца, които работят с двама квалифицирани инструктори по първа помощ, с богат опит в работата с деца. Съдържанието и методите са съобразени с възрастта и включват много игри, пъзели и експерименти, а основните знания се демонстрират върху съвременни модели и макети на човешкото тяло. Децата се упражняват върху манекени и тренажори с електронна обратна връзка за качеството на изпълняваните техники за първа помощ и така, дори сами могат да коригират и усъвършенстват действията си.

Съвременните деца имат значително по-високи изисквания, за да бъде привлечен и задържан техния интерес. Те търсят бърз достъп до информация и различни атрактивни начини за отработване на умения, затова в обучението активно са включени съвременни мобилни приложения и занимания във виртуална реалност. Разбира се, един от най-динамичните и ефективни методи за по-напредналите, са симулациите, в които децата влизат последователно в ролята на пострадалия при инцидент и на оказващия първа помощ и така изучават, как да разпознават отделните наранявания и спешни състояния и какви мерките за първа помощ да предприемат в ситуация, близка до реална.